štvrtok 24. februára 2011

Môj obľúbený panovník

Na úvod si dovolím krátke zhrnutie faktov a poznatkov, nie však fikcie, ktoré nám ponúka Wikipedia, slobodná encyklopédia. Samozrejme, ako každá správna úvaha, bude aj táto úvaha obsahovať určité autorove postrehy a dedukcie vyplývajúce z poznania, ktorého sa mu dostáva z historických literárnych (dnes hlavne digitálnych) prameňov.


Maximilián I. Habsburský
Meno podľa poštového slimáka z relácie
 Elá Hop! Po pravde rečeno, je otrasné. (case in point: meno pre gaya). Ani sa nečudujem, že za ním nasleduje číslovka I. Iste to bol nápad jeho mamy (za každý omyl, či prešľap v dejinách je predsa zodpovedná nejaká žena!).
Okrem toho, že bol arcivojvodom, vojvodom, kráľom a cisárom, bol aj... synom svojich dvoch rodičov.
Údajne, vďaka svojej premyslenej sobášnej politike zaistil dynastii veľmocenské postavenie. Vravím si: Čo, dočerta, je sobášna politika? Ahá, no jasné! Jedna zo základných charakterových čŕt našich (a vašich) rodičov! Prejavuje sa asi takto: "A čím sú jeho rodičia? A aké má známky? A vonia...?" Zvyčajne po tomto prvom symptóme nasleduje ďalší, v približnom znení: "Zajtra mi ho ukážeš!" Vlastne je to celé len
 pre naše (vaše) dobro. Rodičia sa vždy oháňajú argumentom, že pre nás chcú zaistiť takzvanú "bezpečnú budúcnosť". Hm. Tak,  okrem nejakých tých vojenských ťažení v Taliansku zosnoval tento muž, ako každý správny panovník (čiže bohatý chlípnik a dokonalý intrigán) aj slušný plán, ktorý sa má postarať o stabilné rozčlenenie spoločnosti a absolútny rozvrat citových vzťahov v rodine, ktoré budú v konečnom dôsledku udržiavané len na základe akýchsi morálnych a spoločenských princípov.

Fajn, prejdime k jadru:

Tak
 prečo tohto pána "Maximiliána" vskutku favorizujem na post môjho obľúbeného panovníka?
Pretože dôležité obdobie v rámci jeho zahraničnej politiky predstavujú jeho vojenské aktivity.
Pretože jeho vojnové podniky finančne vyčerpali krajinu. Veľmi. pretože, ako každý správny panovník, aj on mal niekoľko manželiek a rozmaznaných detí. Pretože mal, ako každý správny panovník, údajne až tridsaťšesť (čítaj tridsaťšesť) nemanželských detí. Pretože, ako každý správny panovník, nie všetky svoje deti osobne poznal. Aj pre to, že čas jeho vlády znamenal v historickom vývoji istých krajín prelomové obdobie. Pretože jeho nástupca sa volal tiež Karol. Lebo bol, ako každý správny panovník z toho obdobia, pokrstený. No a samozrejme pre to, že keby som vyraboval jeho honosnú hrobku, ktorej výzdobou a drahými doplnkami si iste kompenzoval nejaký nedostatok, ktorým trpel zaživa, tak by som nadosmrti platil milionársku daň.

(u)Záver:

A vyrozumenie?
Maximilián I. Habsburský (ďalej len Maximilián I. Habsburský, rakúsky arcivojvoda, burgundský vojvoda, rímsky kráľ a rímskonemecký cisár, syn cisára a jeho manželky), bol priam skvostným príkladom každého správneho panovníka v dejinách, so všetkou noblesou, čírou a nefalšovanou túžbou vládnuť, ktorá k tomu skutočne patrí. Brilantným spôsobom priam preskákal svoj život po hlavách šľachty vtedajšieho sveta, ukázal všetkým, že jeho ctižiadostivosť mu bola cnosťou a jeho meno sa aj napriek vlastnej obludnosti zapísalo do dejín ako meno snáď "najväčšieho muža" pätnásteho (čítaj 15.) storočia.