nedeľa 5. februára 2017

Marska

Jej láska
je všetka láska, ktorú som
nikdy
nedostal a ktorú
nikdy
nedostanem.

Ona
tú lásku má
pre mňa
tú, ktorú nemá pre nikoho
tú má pre mňa
iba pre mňa.

Je to moja láska.